Overbruggingshypotheek

Overbruggingshypotheek, de Overbruggingslening

De overbruggingshypotheek 2015 is een tijdelijk overbruggingskrediet. Deze hypotheek is de tijdelijke financiering van uw woningen met behoud van een dubbele aftrek van de hypotheekrente. De hypotheek dient als hulp bij de financiering van uw nieuwe huis zolang de oude eigen woning nog niet is verkocht.

Renteaftrek is alleen mogelijk voor de eigen woning waarin u woont. In een aantal situaties waarin u tijdelijk 2 woningen hebt, mag u ook voor de leegstaande woning gedurende maximaal 3 jaar de (hypotheek)rente aftrekken. Misschien moet u wel verplicht aflossen.

Overbruggingshypotheek

Overbruggingshypotheek online afsluiten

Wanneer verplicht aflossen?

Hebt u een eigen woning gekocht op of na 1 januari 2013? En kocht u in 2013 of later een andere eigen woning? Hebt u voor beide woningen een lening afgesloten? Dan geldt de aflossingseis voor beide leningen.

De eisen over eigen middelen en een overbruggingshypotheek veel strenger geworden. Bij deze hypotheek wordt de overwaarde van de te koop staande woning gedeeltelijk meegenomen. Een voorbeeld ter verduidelijking:

Vrije verkoopwaarde te koop staande woning           200.000
Waarde woning voor overbruggingshypotheek          170.000
Lopende hypotheek op te koop staande woning       100.000
Maximale overbruggingshypotheek                                  70.000

 

execution only hypotheek